Följande villkor gäller vid bokningar av utbildning om inte annat skriftligen har avtalats.

Anmälan till bokning

Anmälan gör du enklast på vår hemsida och du hittar bokningslänken under respektive utbildning. Bokning är bindande. Självklart kan du även göra din anmälan per telefon eller e-post. När vi mottagit din anmälan kommer en bokningsbekräftelse att skickas till den e-postadress du uppgett.  Kallelse till utbildning skickas till dig via e-post ca 3 dagar innan utbildningsstart.

Utbildningsavgift

I priset ingår lämpligt utbildningsmaterial som är anpassat till utbildningen, dokumentation, lunch och kaffe. Övrigt ingår endast om detta anges i anmälan, inbjudan eller liknande. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Betalning

Till företag sker fakturering i samband med utbildningens genomförande.
För privatpersoner ska utbildningsavgiften betalas i förskott vid anmälan.
Betalning erlägges mot faktura. Fakturan har 20 dagars betalningsvillkor. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta från förfallodagen.

Avbokning

Anmälan är bindande och avbokar du din plats senare än 14 dagar före utbildningsstart gäller följande generella avbokningsregler om inget annat avtalats:

Om utbildningen inställes eller senareläggs på kundens begäran debiteras de faktiska kostnaderna vi får, såsom avbokning av föreläsare, nedlagd planeringstid etc. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation efter samråd med Motivera Utbildning AB.

Inställd eller framflyttad utbildning

Vi gör alltid vårt bästa att inte ställa in en kurs, men vid oförutsedda händelser så som sjukdom, force major eller lågt deltagarantal, händer det att vi kan bli tvungna att ställa in eller flytta fram en kurs.

Motivera utbildning AB förbehåller sig därför rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid, dock senast 14 dagar innan kursstart utbildningsstart.

Kvalitetssäkra utbildare

På Motivera Utbildning AB är vi måna om att endast använda de absolut bästa och kompetenta experterna i branschen. De har lång erfarenhet av att föreläsa och undervisa samt den pedagogiska vanan som krävs. Samtliga utbildare har praktisk erfarenhet inom sitt utbildningsområde.

Utvärdering

Motivera Utbildning AB utvärderar samtliga utbildningar. Detta sker genom att varje deltagare får besvara ett formulär som sedan ligger till grund för vår sammanställning av den totala upplevelsen. Vårt mål är att ständigt förbättras och utvecklas och därför är det av stort värde för oss att få återkoppling från våra kunder.

Förbehåll

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om instruktören akut insjuknar och vi inte kan hitta en lämplig ersättare. Vid inställd utbildning återbetalas eventuella inbetalda deltagaravgifter. Vi svarar inte för, hos kunden eller deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning. I övrigt tillämpas Köpslagen.

Dokumentation

Dokumentation i form av kompendier/litteratur ingår i avgiften om inget annat avtalats.

Intyg

Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg om du har varit närvarande under hela utbildningstiden. I vissa utbildningar genomförs ett prov för att verifiera att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna som förmedlats.

Personuppgifter och sekretess

Personuppgifterna vid anmälan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter.

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför vår kontroll.

Motivera Utbildning AB förbehåller oss rätten att justera priser och ovanstående villkor.